Wat verwachten wij van de kandidaat-bewoner

De kandidaat kiest op een gemotiveerde wijze voor onze beschutte woonvorm en wenst met behulp van ons begeleidingsaanbod te evolueren naar een zelfstandige woonvorm. Er is een zinvolle dagbesteding buitenshuis: vrijwilligerswerk, activering, job, ... En of meerdere familieleden van de kandidaat engageren zich voor een nauwe samenwerking met de verantwoordelijke begeleider. Er is een degelijk uitgebouwde psychiatrische/ psychotherapeutische nazorg voor de gestabiliseerde basisproblematiek van de kandidaat.