Intakeprocedure

De kandidaat-bewoner bezorgt een gemotiveerd schrijven aan Yolanda Van Keer, begeleider met co÷rdinerende functie van de Beschutte Woonvorm. De door ons opgestelde vragenlijst voor de kandidaat-bewoner, de psychologische vragenlijst en de medische vragenlijst (o.a. DSM-diagnose) worden ingevuld aan ons bezorgd.
Na bespreking in ons team en na positief advies worden de kandidaat-bewoner en een voor hem/haar belangrijk familielid of vertrouwenspersoon uitgenodigd voor een intakegesprek bij de begeleider met co÷rdinerende functie en bij Bart Vandenbroucke, verantwoordelijk psycholoog.
Tenslotte volgt er een gesprek met dr. Johan Huybrechts, verantwoordelijk psychiater.
Na definitief positief advies maken de kandidaat en een relevant familielid of vertrouwenspersoon kennis met de persoonlijke begeleider en wordt er een rondleiding in de woning voorzien.