Wat kan de kandidaat-bewoner verwachten van ons begeleidingsaanbod?

Het is onze bedoeling om in een goede samenwerking eerst een aantal doelstellingen voor de begeleiding vast te leggen. We laten ons hierbij vooral leiden door de wensen en verlangens en de sterke punten van de kandidaat en zijn/haar familie. Er kunnen doelstellingen geformuleerd worden op domeinen van huishoudelijke en administratieve vaardigheden, zinvolle dagbesteding, hobby's en ontspanningsmogelijkheden, verstevigen en opbouwen van goede sociale contacten, studie en opleiding, sollicitatie en werk, ...
De bewoner kan rekenen op een intensieve individuele begeleiding door de verantwoordelijke begeleider. Op regelmatige basis wordt ook de familie bij de begeleiding betrokken. De begeleiding wordt tweewekelijks besproken en eventueel bijgestuurd op de tweewekelijkse multidisciplinaire teamvergadering.
Bewoners kunnen beroep doen op een activeringscoach, verbonden met de werking van de beschutte woonvorm.
Er wordt gekozen voor een begeleidingsvorm waarbij de bewoner een eerste verblijfs- en begeleidingscontract krijgt van 6 maanden die na evaluatie kan verlengd worden tot een maximale duur van 2 jaar.
Van zodra de bewoner zich een tijd goed voelt in de context van onze beschutte woonvorm en van zodra een aantal relevante doelstellingen bereikt zijn, zal de begeleider het onderwerp van de zelfstandige woonvorm introduceren in de begeleiding.
Ons individueel begeleidingsaanbod draagt, samen met de psychiatrisch/psychotherapeutische nazorg waartoe de bewoner zich blijvend engageert, bij tot hervalpreventie.