ACTIVERING

Activering van de zorggebruikers van BW De Rank Ún de doelgroep psychisch kwetsbaren in de regio heeft als doel het herstel te bevorderen en herval te voorkomen. Via activering wordt ondersteuning aangeboden bij de zoektocht naar zinvolle dagbesteding op maat van de zorggebruiker. Hiervoor kan beroep gedaan worden op twee activeringscoaches. Zinvolle dagbesteding kan zijn: aansluiting bij een activiteitencentrum, (vrijwilligers)werk, een creatieve hobby, sport enz.

De voordelen van activering zijn:

  • Zinvolle daginvulling en dus verveling tegengaan
  • Het vinden van (nieuwe) interesses
  • Aanspreken van (vaak teloorgegane) talenten
  • Het opbouwen van een dagritme & structuur
  • Bevorderen van sociaal contact en uitbouwen van netwerk
  • Deelname aan de samenleving, taboe rond psychiatrie doorbreken
  • Versterken van zelfwaarde-gevoel en zelfvertrouwen
  • ...

De activeringscoaches baseren zich op de methodiek van het systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH). De uitgangspunten van SRH zijn presentiegericht, herstelgericht en krachtgericht werken. Op deze manier willen de activeringscoaches ervoor zorgen dat de zorggebruikers beter leren omgaan met hun kwetsbaarheid en hun talenten (her)ontdekken om zo de levenskwaliteit te verbeteren op alle vlakken. De levensdomeinen vrije tijd, werken, wonen en leren, alsook belangrijke aspecten als gezondheid, relaties/ontmoeten, veiligheid en zorg voor jezelf en anderen komen ruim aan bod binnen SRH.