Acar

Ontstaan van ACAR:
Het activerings- en activiteitencentrum ACAR is op 1/09/2013 van start gegaan. Het vond zijn bestaan uit de vaststelling van VZW Ten Anker en van VZW Beschut Wonen De Rank dat de Waregemse regio nood heeft aan een laagdrempelige initiatief dat dagactiviteiten aanbiedt.
VZW Ten Anker is een ondersteuningsdienst voor personen met een beperking. Waar nodig, biedt men ondersteuning bij hulpvragen op het terrein van zorg, wonen, werken, leren en vrije tijd.
Deze ondersteuning wordt vanuit respect voor elkaars waardigheid en in hecht bondgenootschap met de ouders en familie aangeboden. De talenten en mogelijkheden van de gebruiker staan centraal.
VZW Beschut Wonen De Rank is een initiatief voor beschut wonen die personen met psychische of psychiatrische problemen opvangt en begeleid met het oog op een maximale persoonlijke ontwikkeling en (re-)integratie in gezin en maatschappij

Doelgroep:
We richten ons naar volwassen personen (max. 65 jaar) die omwille van een medische, psychische of sociale problematiek of (verstandelijke) beperking, niet meer of nog niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten.
Voorwaarden om deel te nemen:

 • Wonen in regio Groot-Waregem.
 • Zich zelfstandig naar het activerings- en activiteitencentrum kunnen verplaatsen. (De belbus van De Lijn stopt voor onze ingang.)
 • Een medische, psychische, sociale problematiek of (verstandelijke) beperking hebben.

Doelstelling:
We willen mensen op maat van hun individuele competenties en talenten maximaal in de maatschappij laten participeren.
We bieden tijdelijk of continu, afhankelijk van de vraag, aangepaste dagactiviteiten aan.
Er is ook mogelijkheid tot ontmoeting om het isolement te doorbreken en structuur in het dagelijkse leven aan te bieden.

Aanmelding:
Voor aanmelding kan u terecht bij:

 • VZW De Rank
  • Sharon Messiaen
  • 0471/66.17.22
  • sharon@tenankerwaregem.be
 • VZW Ten Anker
  • Greet Ameye
  • 056/60.90.84
  • greet@tenankerwaregem.be

Intakeprocedure voor de deelnemers:

 • Een eerste gesprek
  Tijdens het intakegesprek met de medewerkers van ACAR krijg je uitleg over de inhoud van onze activiteiten.
  Daarna maak je tijdens een rondleiding kennis met de werking en de medewerkers.
 • De proefmaand
  Tijdens de eerste maand krijg je de kans om kennis te maken met alle aangeboden activiteiten.
 • De start
  Na de proefmaand maken we samen met jou een aangepast activiteitenprogramma op, dit vertrekkend vanuit jouw keuzes en mogelijkheden.

Activiteitenaanbod:

 • Kunst
  • Fotografie
  • Schilderkunst
  • Tekenen
  • Muziek
  • ...
 • Creatieve activiteiten
  • Handwerken
  • Vilten
  • Kaarten maken
  • Papier scheppen
  • Renoveren van meubels
  • Figuurzagen
  • ...
 • Yoga
  • Stoel Yoga
  • Hatha Yoga
 • Tai chi

 • Huishoudelijke activiteiten
  • Koken
  • Groenten snijden
  • Onderhoud
  • Bakken
  • ...
 • Animatie
  • Quiz
  • Uitstappen
  • gezelschapsspelen
  • Karaoke
  • ...
 • Begeleid werk
  • Onderhoud bussen
  • Onderhoudstaken bij de brandweer
  • Werken in de tuin
  • Klusjes
  • Semi-industrieel werk
  • ...
 • Sport
  • Wandelen
  • Zwemmen
  • ...

Praktisch:
Kostprijs:
Voor een volledige dag met warme maaltijd varieert de dagprijs tussen 5,50 en 9,50.
Het activerings- en activiteitencentrum ACAR is op weekdagen doorlopend open van 9u tot 16u.
Je kan je inschrijven voor halve dagen of volledige dagen.
Indien je een volledige dag komt, is er mogelijkheid om een warme maaltijd in het centrum te gebruiken.

Locatie:
Het activerings- en activiteitencentrum ACAR is gelegen te:
A. Servaeslaan 52 bus 3 (Torenhof)
8790 Waregem
Telefoon: 0490/44.84.57