WelKOM op de website van VZW Beschut Wonen De Rank

Beschut Wonen De Rank vzw is een erkend initiatief beschut wonen dat als doel heeft het huisvesten en begeleiden van tien personen die geen voltijdse ziekenhuisbehandeling vereisen en die om psychiatrische redenen in hun leef- en woonmilieu geholpen moeten worden bij het verwerven van sociale vaardigheden en waarvoor aangepaste dagactiviteiten worden georganiseerd. Voor acht van deze bewoners wordt er huisvesting voorzien in het huis in Wakken. De twee anderen wonen zelfstandig, en krijgen op dat adres begeleiding.
Onze doelgroep omhelst personen tussen de 18 en 65 jaar waarbij een therapeutische werkrelatie bestaande is en die tijdelijke begeleiding nodig hebben op het vlak van woongelegenheid, sociale- en administratieve zaken, financiŽn en zinvolle tijdsbesteding. Naar de toekomst toe moet er duidelijk zicht zijn op een mogelijkheid dat deze personen op zelfstandige basis in de maatschappij terug zullen kunnen functioneren.